Olcsó válás jogászi segítséggel, avagy a közös megegyezés

Bizonyára sokaknak egy váló per kapcsán nem az jut eszébe, hogy azt olcsón meg lehet úszni. Nem köztudomású tény ugyanis, hogy amennyiben a felek előbb megállapodnak akár ügyvéd segítségével a törvény által előírt valamennyi kérdésben, majd ezt az írásba foglalt megállapodást nyújtják be a bírósághoz, abban az estben a bírósági illeték kedvezményes, egyszeri 30.000,- Ft összeg és a bíróság egy tárgyalás alkalmával jóváhagyja a felek egyezségét és elválasztja a házastársakat. Csak abban az estben kerül sor második tárgyalás kitűzésre, amennyiben a feleknek közös kiskorú gyermekük van. Amennyiben azonban a felek a gyermek elhelyezéséről, láthatásáról, illetve a tartásdíjról is megállapodtak, abban az estben a bíróság a második tárgyalás alkalmával jóváhagyja a felek egyezségét és elválasztja a feleket.

A fentiek alapján belátható, hogy lényegesen olcsóbban lehet elválni abban az estben, ha felek az egyezség megkötéséhez/leírásához ügyvédi segítséget vesznek igénybe, mert ebben az esetben a bírósághoz benyújtott egyezség tartalmazni fog minden olyan elemet, amely a törvény alapján kötelező ahhoz, hogy a bíróság ne kezdjen bele a házasság megromlásához vezető tények feltárásába.

Számtalan esetben az egyezséget nehéz tető alá hozni, de amennyiben ennek letárgyalását, akár ügyvédek támogatásával peren kívül kezdik meg a felek, az esteben lényegesen olcsóbban meg lehet úszni egy válópert.

Kellemetlen, kínos lehet továbbá egy tárgyaló teremben arról beszélni, hogy mi vezetett a házasság megromlásához. Ha valaki ezt el akarja kerülni, akkor erre is remek módszer, amennyiben a keresetlevél beadása előtt a felek írásba foglalják a megállapodásukat.

A minden lényeges kérdést rendező megállapodás benyújtása esetén ugyanis a bíróság nem vizsgálja a házasság megromlásához vezető tényeket.

 

Call Now Button