GDPR szabályzat módosítása szükséges


Sokan abba a hitben ringatják magukat, hogy amennyiben egyszer elkészítik a GDPR rendeletnek megfelelő dokumentációt, abban az esetben további teendőjük kizárólag a jogszerű adatkezelés. Ez sajnos nem igaz.

 

 

El kell, hogy szomorítsam kedves olvasóimat, mert a jogszabályok állandóan változnak és a szabályzatokat, eljárásrendeket folyamatosan kiigazítani, aktualizálni szükséges.

Jelen cikkemmel egy, a GDPR szabályzatot és eljárásrendet igen jelentősen érintő jogszabályváltozásra hívom fel az olvasóim figyelmét.

2018. december 23-át megelőzően a munkáltató az egykori munkavállalóinak a személyes adatait legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő 3 évig tárolta jogszerűen. (vö.: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 286.§ (1) bekezdése).

Ezzel szemben 2018. december 23-án hatályba lépett a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény új 99/A §-a, amely alapján a munkavállalók személyes adatait a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt év leteltét követően törölheti csak a munkáltató.

Ezen törvényhely alapján ugyanis a munkavállaló, volt munkavállaló biztosítási jogviszonyával összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni.

Belátható tehát, hogy az Adatkezelőknek nem csak a GDPR szabályzatukat és Adatvédelmi Tájékoztatójuk vonatkozó részét kell módosítani, hanem egyúttal az iratok megőrzésének rendjét, helyét, módját is jelentősen át kell alakítani. Amennyiben például egy fiatal munkavállalót alkalmaz valaki 1-2 évig, abban az esetben a kötelező őrzési idő akár 40-45 évet is jelenthet.

Call Now Button